ویدئو / قصۀ یک قصه‌گوی متفاوت

ویدئو / قصۀ یک قصه‌گوی متفاوت


57736448.jpg

اسماعیل آذری‌نژاد روحانی جوانی است که در روستاهای محروم گشت می‌زند، بچه‌های روستایی را دور خودش جمع می‌کند و برای آنها کتاب می‌خواند. اما کار او محدود به «خواندنِ» قصه نیست؛ داستان را تحلیل می‌کند، نکته‌ها را بیرون می‌کشد، شخصیت بچه‌ها را تحلیل می‌کند، آنها را به حرف می‌کشد و وادار می‌کند که فکر کنند. فرقی نمی‌کند کِی و کجا باشد؛ او همیشه برای قصه‌خواندن حاضر است.

تصویربردار و تدوینگر: نوید مرسلی / نیوزنگار: میثم خدمتی