پاکسازی کویر خارا به دستان رانندگان حرفه ای


سیامک صارمی مسئول کمیته تورینگ و سافاری هئیت اتومبیل رانی و موتوسواری استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار فسیل گفت: اعضای کمیته آفرود، تورینگ و سافاری به همراه ۷۰ نفر از اتومبیل رانان حرفه ای و ۳۵ خودرو به مناسبت ۴ فروردین، روز ساعت زمین از ساعت ۸ صبح تا ۷ عصر روز گذشته با حضور در کویر خارا به جمع آوری و پاکسازی این کویر پرداختند تا حمایت خود را از محیط زیست اعلام کنند.

وی افزود: برنامه هایی از این دست می تواند نشان دهد که ورزش، محیط زیست و طبیعت پاک دریک مسیر حرکت می کنند و به نوعی مکمل یکدیگر خواهند بود و در آینده نیز شاهد چنین برنامه هایی از این کمیته خواهید بود.