پایان دو روز رقابت پسران آکروژیم‌کار ایران در اصفهانبه گزارش خبرنگار فسیل، مرحله نخست مسابقات آکروژیم لیگ باشگاه‌های کشور در بخش پسران روز گذشته با معرفی تیم‌های برتر پایان یافت. در این مسابقات ۱۴۰ ورزشکار در قالب ۳۸ تیم از ۱۶ باشگاه از سراسر کشور و در سه رده سنی ۱۱ تا ۱۶ و ۱۲ تا  ۱۸ سال (بزرگسالان بالای ۱۵ سال) از روز پنجشنبه هشتم شهریورماه به مدت دو روز در خانه ژیمناستیک اصفهان با هم به رقابت پرداختند و در پایان نتایج زیر بدست آمد:

رده سنی ۱۶- ۱۱ سال:

بخش دو نفره

تیم کرمانشاه با امتیاز ۴۷.۴۵  رتبه نخست

تیم البرز با امتیاز ۴۶.۲۵ رتبه دوم

تیم اصفهان با امتیاز ۴۴.۹۵ رتبه سوم

بخش چهار نفره

تیم اصفهان با امتیاز ۵۱.۷۵ رتبه نخست

تیم کرمانشاه با امتیاز ۵۱.۱۵ رتبه دوم

تیم آذربایجان شرقی با ۴۷.۸۰ رتبه سوم

مجموع امتیاز تیمی دو نفره و چهار نفره:

تیم کرمانشاه با امتیاز ۹۸.۶۰ مقام نخست

تیم اصفهان با امتیاز ۹۶.۷۰ مقام دوم

تیم سمنان با ۹۲ امتیاز مقام سوم

رده سنی ۱۸- ۱۲ سال:

بخش دو نفره:

تیم سمنان با امتیاز ۶۹.۷۱ رتبه نخست

تیم قزوین با امتیاز ۶۷.۰۳ رتبه دوم

تیم البرز با امتیاز ۶۴.۴۱ رتبه سوم

بخش چهار نفره:

تیم سمنان با امتیاز ۶۶.۱۰ رتبه نخست

تیم زارع (ب) یزد با ۶۵.۷۱ رتبه دوم

تیم ایفا سرام اردکان یزد با امتیاز ۶۵.۲۷ رتبه سوم

مجموع امتیاز تیمی دو نفره و چهار نفره:

تیم سمنان با امتیاز ۱۳۵.۸۱ مقام نخست

تیم یزد با امتیاز ۱۰۸.۴۵ مقام دوم

رده سنی بزرگسالان (بالای ۱۵ سال) :

بخش دو نفره:

تیم فارس با ۷۳.۴۱ رتبه نخست

تیم آذربایجان شرقی با امتیاز ۶۵.۱۵ رتبه دوم

تیم اصفهان با امتیاز ۶۴.۸۶ رتبه سوم

بخش چهار نفره:

تیم یزد با امتیاز ۷۲.۱۳ رتبه نخست

تیم مهاباد با امتیاز ۶۳.۸۷ رتبه دوم

تیم فارس با امتیاز ۶۰.۶۲ رتبه سوم

مجموع امتیاز تیمی دو نفره و چهار نفره:

تیم یزد با امتیاز ۱۳۶.۷۰ مقام نخست

تیم فارس با امتیاز ۱۳۴.۰۳ مقام دوم