پرتاب طلایی مختاری، رکورد آسیا را شکستبه گزارش خبرنگار فسیل، در ادامه رقابتهای دوومیدانی بازیهای پاراآسیایی جاکارتا علیرضا مختاری موفق شد با پرتابی به مسافت 8 متر و 73 سانتیمتر ضمن شکستن رکورد آسیا و بازی های پارا آسیایی صاحب خوش رنگ ترین مدال بازی های آسیایی شود.

مختاری، روز گذشته -سه شنبه 17 مهرماه- در پرتاب دیسک به مدال برنز رسید.