پرداخت پاداش مدال آوران پاراآسیایی طبق آیین نامهبه گزارش فسیل، ژاله فرامرزیان در رابطه با چگونگی پرداخت پاداش از سوی وزارت ورزش به مدال آوران بازی های پاراآسیایی همچون شاهین ایزدیار که صاحب ۶ مدال طلا در این بازی ها شده است، گفت: آنچه مسلم است طبق آئین نامه باید عمل کنیم تا پرداخت پاداش به صورت منطقی انجام شود. در آئین نامه به این موضوع که اگر ورزشکاری در یک رویداد بیش از چند مدال کسب کند پرداخت پاداش آن به چه صورت خواهد بود، اشاره شده است. ما هم بر اساس همان اقدام می کنیم.

وی ادامه داد: ما قول داده بودیم که به ورزشکاران سکه داده شود و این کار را نیز انجام خواهیم داد. درباره افرادی که در یک رشته ورزشی موفق به کسب چند مدال می‌شوند نیز در آیین‌نامه‌ به صورت مشخص صحبت شده است و به شاهین ایزدیار نیز طبق این آیین‌نامه‌ نیز پاداش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت سکه بالا رفته است، اداه داد: اعتبارات ما هیچ افزایشی نداشته ولی امید داریم با حمایت دولت در مراسم تجلیل از قهرمانان بتوانیم از زیر دین ورزشکاران خارج شویم.