پلمب ۳۰باشگاه ورزشی متخلف در استان اصفهانبه گزارش فسیل و به نقل از سایت هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان، محمدی  در خصوص بازرسی‌های هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان از باشگاه‌های ورزشی، اظهار کرد: در این دوره از بازرسی‌ها تمرکز زیادی بر روی مراکز حرکات اصلاحی و ماساژ ورزشی داشتیم، چرا که سلامت مردم در قالب مهمترین اهداف ما قرار داد و درصدد هستیم شرایطی به وجود آید که این مراکز موجب ارتقاء سطح سلامت مراجعه کنندگان را فراهم آورد به همین دلیل فعالیت این مراکز باید منطبق با شرایط استاندارد باشد.

سرناظر استانی فدراسیون پزشکی ورزشی ادامه داد: باشگاه‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کردند با تذکر جدی مواجه شدند. این مراکز باید به فعالیت خود خاتمه دهند یا برای اخذ مجوز اقدام کنند و در این میان با جدیت پیگیر مجوز خود باشند که در غیر این صورت با این مراکز برخورد خواهد شد.

محمدی با اشاره به تعامل میان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و هیئت پزشکی ورزشی استان گفت: همه بازرسی‌هایی که به اداره کل ارجاع شده بود مورد بررسی قرار گرفت و در طی این روند ۳۰ باشگاه متخلف در سراسر استان اصفهان به دلیل تخلفاتی که داشتنند پلمب شدند.