چهارباغ به وقت جام جهانی


به گزارش فسیل،  بازی فوتبال ایران در جام جهانی از تلویزیون های شهری چهارباغ عباسی و آمادگاه به صورت مستقیم پخش خواهد شد.

در کنار پخش مستقیم فوتبال، برنامه‌های جنبی از ساعت ۱۷ در محور چهارباغ عباسی برگزار خواهد شد.

همچنین قرار است نخستین بازی فوتبال ایران در جام جهانی مقابل با مراکش در روز جمعه ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه از تلویزیون شهری پارک صفه پخش شود. در صورت استقبال شهروندان دیگر مسابقات ایران از تلویزیون شهری صفه پخش خواهد شد.