چهارمین «جشنواره فرهنگ ملل دانشجویان غیرایرانی» برگزار می‌شود

چهارمین «جشنواره فرهنگ ملل دانشجویان غیرایرانی» برگزار می‌شودرییس اداره دانشجویان بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد از برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگ ملل دانشجویان غیرایرانی در تیرماه جاری در دانشگاه فردوسی مشهد نیوز داد.

به گزارش فسیل، دکتر زینب موذن‌زاده در افتتاحیه دبیرخانه چهارمین جشنواره فرهنگ ملل که با حضور معاون فرهنگی وزیر علوم در اداره دانشجویان بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: جشنواره فرهنگ ملل دانشجویان غیرایرانی به برند دانشگاه فردوسی مشهد مبدل شده است.

وی در خصوص برنامه‌های چهارمین جشنواره فرهنگ ملل در دانشگاه فردوسی مشهد، ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی و علمی برای دانشجویان غیرایرانی و نمایش فرهنگ و غذای ملل مختلف از جمله برنامه‌های این جشنواره خواهد بود.

 رییس اداره دانشجویان بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهداضافه کرد: برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی برای تمام دانشجویان عراقی و افغانستان ایران در دانشگاه فردوسی به عنوان یک رویداد فرامنطقه‌ ای نیز در برنامه قرار گرفته است. 

موذن‌زاده با اعلام اینکه دانشگاه فردوسی  1500 دانشجوی غیرایرانی دارد، تاکید کرد: دانشگاه فردوسی در عرصه دیپلماسی علمی پیشرو است و بیشترین دانشجوی شهریه‌پرداز را دارد.

انتهای پیام