کی روش مفاهیمی غیر علمی و در سطح کوچه و بازار را در بوق و کرنای رسانه ها کردهبه گزارش خبرنگار فسیل، در این بیانیه آمده است: ” حساسیت زمانی و دامن نزدن به حاشیه ها، دلیل و منطق کانون مربیان فوتبال در عدم موضع گیری ، در قبال توجیهاتی بود، که کی روش در خصوص نا آمادگی بازیکنان ملی حاضر در لیگ داخلی‌مان، طی هفته گذشته در رسانه ها عنوان نمودند.

اما به نظر می رسد کانون نمی تواند و نباید نقش دایه مهربان‌تر از مادر را داشته باشد، چرا که متولیان و تصمیم گیرندگان فوتبال خود به این حاشیه ها بیشتر دامن می زنند و در واقع با نزدیک شدن روز امتحان ،فرار رو به جلو می کنند و از در و دیوار برای سبک شدن اتهامات وارده به عملکرد خود، شریک جرم می تراشند .

بنظر می رسد بیشتر از آنکه مباحث مطروحه جنبه فنی و منطقی داشته باشد ، آقای کی روش مفاهیمی غیر علمی و در سطح کوچه و بازار را در بوق و کرنای رسانه ها کرده اند ،شاید عده ای در این بلبشو گول خورده و بهانه ای بدست دهند تا بتوان نتایج احتمالی جام جهانی روسیه را بر گردن آنها بگذارند.

همگان خوب می دانند که مشکل اصلی تیم ملی‌مان در حال حاضر آمادگی جسمانی نیست و اگر هم باشد تا فرصت باقیمانده می توان این آمادگی را به حد مورد نیاز افزایش داد. در جام جهانی گذشته هم برگ برنده ما دوندگی بود و این آمادگی در برگزاری سه اردو در آفریقای جنوبی توسط کی روش کسب شد .

مشکل فوتبال ما، مشکل امروز و دیروز و هفته و ماه و سال گذشته نیست، رشد و توسعه فوتبال زمان بر است و متأسفانه حاکمان فوتبالی، هفت و هشت ساله اخیر بخصوص شخص آقای کی روش ، علیرغم شناخت از این فرآیند معیوب، نتوانستند در اصلاح روند علمی و منطقی فوتبال قدم بر دارند و پس از هر شکستی ، افرادی را بدون دلیل و پشتوانه منطقی مقصر جلوه دادند و به حکومت فوتبالی خود ادامه داده اند.

کانون مربیان فوتبال قبل از اقدام به فرافکنی محتمل از سوی کی روش ، در خصوص نتایج آتی جام جهانی مسکو، جامعه مربیان فوتبال را در کسب نتایج ( اعم از پیروزی و یا شکست ) مبری دانسته و با توجه به زمان مفید باقی مانده تا مسابقات و با توجه به تصدی گری هفت ساله آقای کی روش ، ایشان را مسئول مستقیم خوب و بد عملکرد تیم ملی می داند.

هفت سال اتوریتی در انتخاب همکاران، عزل و جابجایی آنان، برگزاری اردوها، تعطیلی لیگ های داخلی و انتخاب حریفان تمرینی، همراهی همه رسانه های دیداری و شنیداری جایی برای بهانه گیری آقای کی روش باقی نمی گذارد.

مربیان فوتبال کشور علیرغم تمامی کاستی های موجود و در شرایط سخت و تنگناهای اقتصادی به ادامه کار خود مشغول هستند و ما حصل عملکردشان در مسابقات لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا با ارقام و آمار مشهود و محسوس است. امیدواریم علیرغم فرافکنی و توهین های زیاد سر مربی تیم ملی(کی روش) که جمیع نهادهای فوتبالی مان را شامل شده، بخت و شانس یار تیم‌مان در جام جهانی باشد، چرا که پیروزی این تیم در نهایت بنفع فوتبال کشور و آرزوی هر ایرانی است.