یک اشتباه یعنی نابودی آرزوهابه گزارش فسیل، ” دیدار با ماشین سازی به جای پرسپولیس” عنوان اصلی این روزنامه به نقل از سرپرست تیم فوتبال سپاهان است. ظاهرا با تصمیم سازمان لیگ سپاهان قرار است بجای دیدار با پرسپولیس در هفته دوازدهم با تیم ماشین سازی دیدار کند.
” ذوب آهن در انتقال بازی از حمله به دفاع مشکل دارد” هم دیگر عنوان اصلی این رسانه به نقل از میرشاد ماجدی است.
 یک اشتباه یعنی نابودی آرزوها، ستارگان فردا را پرورش میدهیم دیگر تیتر های صفحه اول و بازی با سپاهان برای شخصیت مس مهم بود،آنها فقط ۳۷ هزار بودند،وضعیت مصدومان اردوگاه زرد،فقط یک کامیک وجود داشته است و تراکتور مدیون حاج صفی نیز عنوان برخی از مطالب سایر صفحات پنجاه و ششمین شماره روزنامه اینترنتی فوتبال اصفهان است.

برای مشاهده تمام صفحات فوتبال اصفهان اینجا کلیک کنید.