30 هزار هکتار از سیستم‌های آبیاری همدان مستهلک شده است

30 هزار هکتار از سیستم‌های آبیاری همدان مستهلک شده استبه‌گزارش فسیل، ابراهیم فرامرزی سه‌شنبه یکم خردادماه در نشست مدیریت بحران آب در بخش کشاورزی استان همدان، اظهار کرد: اجرای سامانه نوین آبیاری در اراضی اصلی اجرا شده و اراضی خرد و پراکنده با شرکای زیاد باقیمانده است.

وی با اشاره به اجرای طرح آبیاری کم‌فشار در راستای نجات باغات، تصریح کرد: انتقال آب با لوله تحت عنوان آبیاری کم‌فشار در باغات استان انجام شده است به طوریکه با تعبیه آبگیر و حوضچه آب به بلوک‌های کشاورزان انتقال می‌یابد.

فرامرزی با بیان اینکه 70 هزار هکتار باغ در استان همدان وجود دارد، یادآور شد: آبیاری کم‌فشار بیش از 90 درصد راندمان داشته و از تبخیر آب جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته تا کنون بیش از 3 هزار هکتار پروژه آبیاری کم فشار در باغات استان انجام شده است، ادامه داد: سال گذشته 12 هزار هکتار آبیاری کم‌فشار در استان اجرا شده است و امسال نیز تقاضای 10 هزار هکتار آبیاری کم‌فشار در باغات وجود دارد.

فرامرزی با بیان اینکه 40 هزار هکتار از باغات قدیمی استان همدان استعداد اجرای این سامانه را دارند، افزود: 107 میلیارد تومان اعتبار برای سامانه نوین آبیاری مصوب شده است و 30 هزار هکتار از سیستم‌های آبیاری استان همدان مستهلک شده و نیاز به بازسازی دارند.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید براینکه کشاورزان با آب محدودی که دارند خودشان به سمت آبیاری تحت فشار می‌روند، اظهار کرد: در استان همدان با اجرای پروژه‌های آبیاری نوین 40 میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی شده است.

وی با اشاره به اینکه 2400 رشته قنات در استان همدان وجود دارد، خاطرنشان کرد: امسال در راستای احیاء و مرمت قنوات 3 میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه امسال 50 کیلومتر از قنوات استان باید لایروبی شوند، گفت: قنوات روستایی زیادی در استان وجود دارد که با اعتبارات محدود نمی‌توانیم در بحث لایروبی و مرمت قنوات شهری نیز ورود کنیم ضمن اینکه در شهرداری همدان اداره قنات شهری تعریف شده است و باید این اداره در بحث قنوات شهری ورود کند.