گرفتن مهریه در طلاق توافقی

طلاق توافقی یکی از آسان ترین روش های طلاق است و مهریه از ارکان مهم در طلاق توافقی است . در طلاق توافقی زوجین بر سر تمام امور زندگی مشترک شامل امور مادی و غیر مادی که مسائل حضانت فرزندان ، مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و جهیزیه را در بر می گیرد ، …