فوریه 28, 2024

میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد (۲۴ ساعت گذشته) نشانگر هوای قابل قبول با عدد ۹۳ است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر (یک تا ۲ ساعت گذشته) نیز با عدد ۱۰۴ نشان ازناسالم بودن هوا برای گروه های حساس است .

هوای کلانشهر مشهد ناسالم برای گروه های حساس است

به گزارش فرهنگستان علوم انسانی از مشهد، میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد (۲۴ ساعت گذشته) نشانگر هوای قابل قبول با عدد ۹۳ است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر (یک تا ۲ ساعت گذشته) نیز با عدد ۱۰۴ نشان ازناسالم بودن هوا برای گروه های حساس است . هم اکنون کیفیت هوای مناطق سرافرازان، مفتح، امامیه، الهیه، چمن ، آوینی  و رسالت در شرایط ناسالم قرار گرفته است. شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند. پایان پیام/ 

دیدگاهتان را بنویسید