سپتامبر 23, 2023

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به اینکه بیشترین مطالبات شرکت توزیع برق با ۱۷۵ میلیارد تومان مربوط به ادارات است، گفت: برای وصول مطالبات با برخی ادارات در حال تهاتر هستیم.

بدهکاری ۱۷۵ میلیارد تومانی ادارات لرستان به شرکت برق

مهران امیری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به بدهی مشترکین به شرکت توزیع برق لرستان، اظهار کرد: طلب شرکت توزیع برق از مشترکین در مجموع ۳۸۵ میلیارد تومان است. وی بدهی مشترکین خانگی را ۱۱۷ میلیارد تومان، مشترکین کشاورزی، ۷۵ میلیارد تومان و بدهی مشترکین صنعتی را ۴۳ میلیارد تومان عنوان کرد. مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: بدهی سایر مشترکین شامل عمومی، تجاری و آزاد نیز ۱۵۰ میلیارد تومان است. امیری عنوان کرد: بدهی ادارات که در تعرفه‌های مختلف، صنعتی، کشاورزی، عمومی اداری و تجاری قرار دارند، ۱۷۵ میلیارد تومان است. وی با اشاره به اینکه بیشترین مطالبات شرکت توزیع برق مربوط به ادارات است، گفت: برای وصول مطالبات با برخی ادارات در حال تهاتر هستیم. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید